Navigace

Obsah

Změny vybírání poplatků za odpad

Informujeme občany, že od 1.1.2022 dochází změnou obecní vyhlášky obce k jinému způsobu vybírání poplatků za odpady. Nově bude vybírán roční poplatek ve výši 350,-Kč/za osobu s TP v obci. Splatnost poplatku je 31.3. Bližší informace naleznete ve vyhlášce. Poplatek se týká i rekreačních a dalších objektů.

Občanům již nebude zasílám rozpis poplatků, popaltky zaplaťte na účet obce nebo v hotovosti dle počtu osob přihlášených k TP na číslo popisné. Pokud v objektu s č.p. nebo č.e. není nikdo s TP je poplatek vybírán za objekt, tj. ve výši 350,-Kč/rok.

Termín Svozu Odpadů

zde naleznete ke stažení: Harmonogram svozu odpadů

 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (ČERNÁ POPELNICE)

Odvoz 1x za 14 dní vždy v pondělí.

Rozbitou popelnici lze zdarma vyměnit na obecním úřadě. V případě zničení popelnice ohněm se uhradí náhrada dle platného ceníku svozové firmy.

SVOZ PLASTŮ, NÁPOJOVÝCH KARTONŮ A PAPÍRU

Svoz formou pytlového sběru 1x za měsíc ve středu. 

          Termíny pro rok 2023: 

11.1.,8.2., 8.3., 5.4., 3.5. a 31.5., 28. 6, 26.7., 23.8., 20.9., 18.10., 15.11., 13.12.

Do pytlů vkládejte zvlášť plastyzvlášť nápojové kartony (TETRA-PACK obaly). Pytle mohou být i použité z vlastních zdrojů. Papír nemusí být v pytlích, ale musíte jej odkádad sešlapaný a svázaný nebo naplněnou papírovou krabici zabezpečenou proti vysypání. Dále vás žádáme, aby jste pytle s plasty dávaly k silnici před své nemovisti v den svozu do 7 hodin!!

Bližší infomrace o třídění naleznete v přiloženém letáku.

Leták svozu odpadu (664.85 kB)

 

SKLO A  KOV

Na sklo slouží zelené velké kontejnery na stanoviští u Obecního úřadu, u zastávky v Habřince a u kiosku v Bukovce, které jsou vyváženy 1x 6 týdnů.

Dále jsou na stejných stanovištích umístěny černé popelnice na drobný kovový odpad.

Objemný kovový odpad se odevzdává po domluvě v areálu šrotiště.

VELKÝ A NEBEZPEČNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - NEJBLIŽŠÍ SVOZ

ROK 2023 - 1.4.2023

Stanoviště 1 -vedle budovy obecního úřadu 8:00 - 9:00
   

Co lze odevzdat:

Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, ledničky, obaly od barev, mastné hadry.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, WC mísy, zrcadla, umyvadla.

Elektroodpad.

NEVOZTE DO SBĚRU!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit, stavební a izolační polystyren.

JEDLÉ TUK A OLEJE

Podle nové vyhlášky, která respektuje zákon o odpadech,  je nově zavedený sběr a tříděný jedlých tuků a olejů.

Vedle OÚ je přistavena popelnice, do které můžete vkládat tento druh odpadu v řádně uzavřených!!!! PET flaškách. Zdůrazňujeme, že do této popelnice patří POUZE JEDLÉ TUKY A OLEJE, nikoliv vyjetý olej nebo jiný druh odpadu!!  Děkujeme, že respektujete tyto pravidla.

BIOODPAD

Odpad rostlinného původu se dle novely zákona o odpadech se již nesmí ukládat  do popelnic na směsný komunální odpad (černé popelnice).

POZOR!!!!! Až do odvolání platí zákaz odkládání jakéhokoliv dřevního materiálu  na skládku větví na vyznačenou plochu u cesty za bývalým kravínem. Důvodem je možný vzniku požáru. Porušení zákazu bude pokutováno. POZOR!!!

Biologický odpad rostlinného původu (rostlinné zbytky ze zahrad a z kuchyně) je nutné kompostovat v kompostérech, které jste obdrželi (Aplikací kompostu zpět na Vaši zahrádku obohacujete půdu o živiny a humus, což Vaše rostliny jistě uvítají. Nemusíte tak zbytečně hnojit průmyslovými hnojivy.) 

Lze ho odvážet i na kompostárnu do Dolan nebo vkládat do kontejnerů na biologický odpad. O místě a termínu přistavení budou občané informování.

 

ELEKTROODPAD, POUŽITÝ TEXTIL 

1. Můžete odevzdávat při pravidelných svozech velkoobjemového odpadu  (např. myčky, pračky, ledničky, sporáky, bojlery, televize, monitory od PC, rádia a další drobný elektroodpad. Pouze v celém stavu, nerozmontované!)

2. Drobný elektroodpad (tj. vše co je napájeno z elektrické sítě nebo pomocí monočlánků) můžete odnést do sběrného boxu umístěného ve vstupní hale obecního úřadu.

Otevřeno: pondělí 17.30 - 19.30, středa 16.30 - 18.00, čtvrtek 17.00 - 19.00 

Na šetřivé žárovky, zářivky, baterie a monočlánky je hned vedle umístěna krabička na tento druh odpadu . LED žárovky jsou eklektroodpadem!!!!

Pro Diakonii Broumov sbíráme vyřazené oblečení, boty, hračky a další. Lze odevzdat i roztrhané oblečení (bude vytříděno na hadry), ale vždy čisté. Sběr je prováděn dle potřeby, zpravidla 2x do roka.