Navigace

Obsah

Termín Svozu Odpadů

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (ČERNÁ POPELNICE)

Odvoz 1x za 14 dní vždy v pondělí.

Rozbitou popelnici lze zdarma vyměnit na obecním úřadě. V případě zničení popelnice ohněm se uhradí náhrada dle platného ceníku svozové firmy.

SVOZ PLASTŮ

Pytlový sběr plastů se provádí 1x za 14 dní  ve středu (stejný týden jako svoz popelnic).Do pytlů vkládejte pouze plasty! Dále vás žádáme, aby jste pytle s plasty dávaly k silnici před své nemovisti v den svozu a nevozili je k valníku nebo na valník do Habřinky!!

VELKÝ A NEBEZPEČNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - NEJBLIŽŠÍ SVOZ

ROK 2021 -  sobota 15. května

Stanoviště 1 -vedle budovy obecního úřadu 11.30

Stanoviště 2 - BUS Habřinka,                        Stanoviště 3 - u kostela

11.50

12.20

Časy jsou pouze orientační. Svoz se může zdržet.  
   

Co lze odevzdat:

Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, ledničky, obaly od barev, mastné hadry.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, WC mísy, zrcadla, umyvadla.

Elektroodpad.

NEVOZTE DO SBĚRU!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit, stavební a izolační polystyren.

JEDLÉ TUK A OLEJE

Podle nové vyhlášky, která respektuje zákon o odpadech,  je nově zavedený sběr a tříděný jedlých tuků a olejů.

Vedle OÚ je přistavena popelnice, do které můžete vkládat tento druh odpadu v řádně uzavřených!!!! PET flaškách. Zdůrazňujeme, že do této popelnice patří POUZE JEDLÉ TUKY A OLEJE, nikoliv vyjetý olej nebo jiný druh odpadu!!  Děkujeme, že respektujete tyto pravidla.

BIOODPAD

Odpad rostlinného původu se dle novely zákona o odpadech se již nesmí ukládat  do popelnic na směsný komunální odpad (černé popelnice).

Občané mohou celoročně odkládat ořezané větve ze stromů a keřů, zbytky dřeva a dřevěného nábytku (bez čalounění) na vyznačenou plochu u cesty za bývalým kravínem.

Biologický odpad rostlinného původu (rostlinné zbytky ze zahrad a z kuchyně), mimo větve a dřevo, lze odvážet na kompostárnu do Dolan nebo vkládat do kontejnerů na biologický odpad. O místě a termínu přistavení budou občané informování obecním rozhlasem.

Přesto všem občanům, kteří mají svou zahradu, doporučujeme rostlinné zbytky kompostovat. Aplikací kompostu zpět na Vaši zahrádku obohacujete půdu o živiny a humus, což Vaše rostliny jistě uvítají. Nemusíte tak zbytečně hnojit průmyslovými hnojivy. 

ELEKTROODPAD, POUŽITÝ TEXTIL A KOVOVÝ ODPAD

1. Můžete odevzdávat při pravidelných svozech velkoobjemového odpadu  (např. myčky, pračky, ledničky, sporáky, bojlery, televize, monitory od PC, rádia a další drobný elektroodpad. Pouze v celém stavu, nerozmontované!)

2. Drobný elektroodpad (tj. vše co je napájeno z elektrické sítě nebo pomocí monočlánků) můžete odnést do sběrného boxu umístěného ve vstupní hale obecního úřadu.

Otevřeno: pondělí 16.30 - 19.00, středa 16.30 - 18.00, čtvrtek 17.00 - 19.00 

Na žárovky, zářivky, baterie a monočlánky je hned vedle umístěna krabička na tento druh odpadu .

Pro Diakonii Broumov sbíráme vyřazené oblečení, boty, hračky a další. Lze odevzdat i roztrhané oblečení (bude vytříděno na hadry), ale vždy čisté. Sběr je prováděn dle potřeby, zpravidla 2x do roka.

Drobný kovový odpad lze odevzdat do sběrných nádob na sběrných místech u OU, zastávka Habřinka a u kiosku v Bukovce. Objemný kovový odpad se odevzdává po domluvě v areálu šrotiště.