Navigace

Obsah

Termín Svozyu Odpadů

Zde ke stažení Harmonogram svozu odpadů 2019

(papír, sklo a směsný komunální odpad)

 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (ČERNÁ POPELNICE)

Odvoz 1x za 14 dní vždy v pondělí.

Rozbitou popelnici lze zdarma vyměnit na obecním úřadě. V případě zničení popelnice ohněm se uhradí náhrada dle platného ceníku svozové firmy.

SVOZ PLASTŮ

Pytlový sběr plastů se provádí 1x za 14 dní  ve středu (stejný týden jako svoz popelnic).Do pytlů vkládejte pouze plasty!

VELKÝ A NEBEZPEČNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - NEJBLIŽŠÍ SVOZ

ROK 2019 -  sobota 11. května a sobota 18. listopadu

Stanoviště 1 -vedle budovy obecního úřadu 11.30
Stanoviště 2 -zastávka BUS Habřinka  11.45
Stanoviště 3 -u kostela 12.00
   

 

Co lze odevzdat:

Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, ledničky, obaly od barev, mastné hadry.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, WC mísy, zrcadla, umyvadla.

Elektroodpad.

NEVOZTE DO SBĚRU!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit, stavební a izolační polystyren.

 

BIOODPAD

Odpad rostlinného původu se dle novely zákona o odpadech se již nesmí ukládat  do popelnic na směsný komunální odpad (černé popelnice).

Občané mohou celoročně odkládat ořezané větve ze stromů a keřů, zbytky dřeva a dřevěného nábytku (bez čalounění)   na vyznačenou plochu u cesty za bývalým kravínem.

Biologický odpad rostlinného původu (rostlinné zbytky ze zahrad a z kuchyně), mimo větve a dřevo, lze odvážet na kompostárnu do Dolan nebo vkládat do kontejnerů na biologický odpad.  O místě a termínu přistavení budou občané informování obecním rozhlasem.

Přesto všem občanům, kteří mají svou zahradu, doporučujeme rostlinné zbytky kompostovat. Aplikací kompostu zpět na Vaši zahrádku obohacujete půdu o živiny a humus, což Vaše rostliny jistě uvítají. Nemusíte tak zbytečně hnojit průmyslovými hnojivy. 

ELEKTROODPAD a další

1. Můžete odevzdávat při pravidelných svozech velkoobjemového odpadu  (např. myčky, pračky, ledničky, sporáky, bojlery, televize, monitory od PC, rádia a další drobný elektroodpad. Pouze v celém stavu, nerozmontované!)

2. Drobný elektroodpad (tj. vše co je napájeno z elektrické sítě nebo pomocí monočlánků) můžete odnést do sběrného boxu umístěného ve vstupní hale obecního úřadu.

Otevřeno: pondělí 16.30 - 19.00, středa, čtvrtek, pátek 13 - 17 hodin

Na žárovky, zářivky, baterie a monočlánky je hned vedle umístěna krabička na tento druh odpadu .

Nově lze také sbírat tonery. Krabice je umístěná taktéž v hale OÚ. Nasbírané tonery jsou využity pro charitativní účely.

Pro Diakonii Broumov sbíráme vyřazené oblečení, boty, hračky a další. Lze odevzdat i roztrhané oblečení (bude vytříděno na hadry), ale vždy čisté. Sběr je prováděn dle potřeby, zpravidla 1- 2x do roka.

Kovový odpad lze odevzdat v areálu šrotiště po domluvě.