Navigace

Obsah

logo
Název akce (projektu):

Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/36, obec Bukovka - I. a III. etapa

 

Akce je spolufinancovaná Evropskou unií. (11703 - Integrovaný regionální operační program)

Rok realizace: 2020

Výstavba nové stezky pro pěší a cyklisty se společným provozem v délce 700 m podél silnice I/36 v intravilánu obce Bukovka včetně úpravy autobusové zastávky a jejího vybavení mobiliářem přispěje ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a pěších v obci.