Navigace

Obsah

Výše poplatků pro rok 2023

Rozhodnutím zastupitelstva ode dne 01.01.2023 dochází ke změně výše sazby za stočné a pevné sazby vodného, a to v následujících výších (ceny bez DPH): stočné 38 Kč; pevná sazba vodného 300 Kč/přípojku. Výše sazby vodného zůstává zachována ve stejné výši 26 Kč.

S přihlédnutím k nutnosti velkých rekonstrukcí čističky odpadních vod, kdy v minulých obdobích k tomuto nebylo přihlíženo, nebyly vybírány částky na obnovu – nebyl založen fond oprav, ani nebylo vybíráno ve stočném, je navýšení uvedených položek nezbytným opatřením. Poměrná část bude dotována z rozpočtu obce.

Výše poplatků za rok 2022

Rozhodnutím zastupitelstva došlo od letošního roku ke změně výše sazby za vodné a stočné v následující výši (ceny bez DPH): vodné 26,- Kč, stočné 28,- Kč. Pevná sazba vodného zůstává 250,- Kč/přípojku.

 Faktory působící na vývoj ceny:

1. Dodšlo k nárustu nákladů na provoz (cena energie, nárůst cen za služby atp.) z důvodu růstu inflace.

2. Obec, jako vlastník vodovodu a kanalizace, má povinnost zajistit finanční prostředky na obnovu stávající vodohospodářské infrastruktury. Prostředky na obnovu  budou kryt částečně z vodného a stočného, částečně z rozpočtu obce.

 

Výše poplatků za rok 2020 a 2021

vodné 22,- Kč, stočné 25,- Kč. Pevná sazba vodného  250,- Kč/přípojku.

 

Výše poplatků za rok 2016, 2017, 2018

Od roku 2016 je dle vydané obecní vyhlášky stanovena dvojsložková cena vodného. Paušální poplatek za přípojku a vodoměr je stanoven 250,- Kč za rok  (tuto cenu platí každý, bez ohledu na množství odebrané vody) a pohyblivá cena vodného 17,- Kč za m3 odebrané vody za rok 2016 (tato cena bude účtována odběratelům zpětně v roce 2017) a 19,- Kč za m3 za rok 2017.

Cena stočného je nově od roku 2017 stanovena rozhodnutím zastupitelstva obce na částku 22 Kč/m3. V případě, že odběratel nevyužívá obecní vodovod nebo využívá obecní vodu pouze k pitným účelům (užitkovou vodu bere z vlastní studny) bude stočné fakturováno dle směrných čísel, tj. 35 m3/os/rok.

Reklamace 

Postup reklamace naleznete v přiloženém souboru REKLAMAČNÍ ŘÁD DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD.pdf (116.9 kB)

 

Kanalizační řád

Kanalizační řád Staženo: 153x | 11.03.2021

Reklamační řád

Postup uplatnění reklamace dodávky vody a odvádění odpadní vody

Reklamační řád Staženo: 131x | 11.03.2021

Rozbory vody 2009

Květen 2009 Staženo: 277x | 06.11.2017

Prosinec 2009 Staženo: 277x | 06.11.2017

Rozbory surové vody 2009 Staženo: 288x | 06.11.2017

Úplné rozbory vody 2009, část 1. Staženo: 289x | 06.11.2017

Úplné rozbory vody 2009, část 2. Staženo: 282x | 06.11.2017

Úplné rozbory vody 2009, část 3. Staženo: 282x | 06.11.2017

Rozbory vody 2010

Březen 2010 Staženo: 273x | 06.11.2017

Květen 2010 Staženo: 345x | 06.11.2017

Rozbory vody 2011

Březen 2011 Staženo: 427x | 06.11.2017

Květen 2011 Staženo: 478x | 06.11.2017

Listopad 2011 Staženo: 382x | 06.11.2017

Srpen 2011 Staženo: 482x | 06.11.2017

Rozbory vody 2012

Listopad 2012 Staženo: 464x | 06.11.2017

Rozbory vody 2013

Březen 2013 Staženo: 548x | 06.11.2017

Květen 2013 Staženo: 488x | 06.11.2017

Listopad 2013 Staženo: 492x | 06.11.2017

Srpen 2013 Staženo: 621x | 06.11.2017

Rozbory vody 2015

Březen 2015 Staženo: 547x | 06.11.2017

Stránka