Navigace

Obsah

Výše poplatků za rok 2020 a 2021

Rozhodnutím zastupitelstva došlo od letošního roku ke změně výše sazby za vodné a stočné v následující výši (ceny bez DPH): vodné 22,- Kč, stočné 25,- Kč. Pevná sazba vodného zůstává 250,- Kč/přípojku.

 Faktory působící na vývoj ceny:

1. Obec několik let cenu nezvyšovala. Během této doby došlo k nárustu nákladů na provoz (cena energie, nárůst cen za služby atp.) z důvodu růstu inflace.

2. V roce 2020 je plánována akce „Napojení vrtu B-2 do systému zásobení obce Bukovka, okres Pardubice“ ve výši cca 2,5 mil. Kč. V rámci projektu dojde k posílení zdroje pitné vody a zlepšení kvality pitné vody. Zároveň však akce přinese navýšení nákladů nejen kvůli spoluúčasti při financování, ale také navýšení běžných provozních nákladů po ukončení akce.

3. Další plánované investiční akce na vodovodu a kanalizaci.

4. Obec, jako vlastník vodovodu a kanalizace, má povinnost zajistit finanční prostředky na obnovu stávající vodohospodářské infrastruktury. Prostředky na obnovu  budou kryt částečně z vodného a stočného, částečně z rozpočtu obce.

Výše poplatků za rok 2016, 2017, 2018

Od roku 2016 je dle vydané obecní vyhlášky stanovena dvojsložková cena vodného. Paušální poplatek za přípojku a vodoměr je stanoven 250,- Kč za rok  (tuto cenu platí každý, bez ohledu na množství odebrané vody) a pohyblivá cena vodného 17,- Kč za m3 odebrané vody za rok 2016 (tato cena bude účtována odběratelům zpětně v roce 2017) a 19,- Kč za m3 za rok 2017.

Cena stočného je nově od roku 2017 stanovena rozhodnutím zastupitelstva obce na částku 22 Kč/m3. V případě, že odběratel nevyužívá obecní vodovod nebo využívá obecní vodu pouze k pitným účelům (užitkovou vodu bere z vlastní studny) bude stočné fakturováno dle směrných čísel, tj. 35 m3/os/rok.

Reklamace 

Postup reklamace naleznete v přiloženém souboru REKLAMAČNÍ ŘÁD DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD.pdf (116.9 kB)

 

Kanalizační řád

Kanalizační řád Staženo: 57x | 11.03.2021

Reklamační řád

Postup uplatnění reklamace dodávky vody a odvádění odpadní vody

Reklamační řád Staženo: 39x | 11.03.2021

Rozbory vody 2009

Květen 2009 Staženo: 199x | 06.11.2017

Prosinec 2009 Staženo: 199x | 06.11.2017

Rozbory surové vody 2009 Staženo: 204x | 06.11.2017

Úplné rozbory vody 2009, část 1. Staženo: 210x | 06.11.2017

Úplné rozbory vody 2009, část 2. Staženo: 213x | 06.11.2017

Úplné rozbory vody 2009, část 3. Staženo: 200x | 06.11.2017

Rozbory vody 2010

Březen 2010 Staženo: 194x | 06.11.2017

Květen 2010 Staženo: 239x | 06.11.2017

Rozbory vody 2011

Březen 2011 Staženo: 326x | 06.11.2017

Květen 2011 Staženo: 364x | 06.11.2017

Listopad 2011 Staženo: 303x | 06.11.2017

Srpen 2011 Staženo: 334x | 06.11.2017

Rozbory vody 2012

Listopad 2012 Staženo: 347x | 06.11.2017

Rozbory vody 2013

Březen 2013 Staženo: 448x | 06.11.2017

Květen 2013 Staženo: 389x | 06.11.2017

Listopad 2013 Staženo: 360x | 06.11.2017

Srpen 2013 Staženo: 485x | 06.11.2017

Rozbory vody 2015

Březen 2015 Staženo: 423x | 06.11.2017

Stránka