Navigace

Obsah

Výše poplatků za rok 2022

Rozhodnutím zastupitelstva došlo od letošního roku ke změně výše sazby za vodné a stočné v následující výši (ceny bez DPH): vodné 26,- Kč, stočné 28,- Kč. Pevná sazba vodného zůstává 250,- Kč/přípojku.

 Faktory působící na vývoj ceny:

1. Dodšlo k nárustu nákladů na provoz (cena energie, nárůst cen za služby atp.) z důvodu růstu inflace.

2. Obec, jako vlastník vodovodu a kanalizace, má povinnost zajistit finanční prostředky na obnovu stávající vodohospodářské infrastruktury. Prostředky na obnovu  budou kryt částečně z vodného a stočného, částečně z rozpočtu obce.

 

Výše poplatků za rok 2020 a 2021

vodné 22,- Kč, stočné 25,- Kč. Pevná sazba vodného  250,- Kč/přípojku.

 

Výše poplatků za rok 2016, 2017, 2018

Od roku 2016 je dle vydané obecní vyhlášky stanovena dvojsložková cena vodného. Paušální poplatek za přípojku a vodoměr je stanoven 250,- Kč za rok  (tuto cenu platí každý, bez ohledu na množství odebrané vody) a pohyblivá cena vodného 17,- Kč za m3 odebrané vody za rok 2016 (tato cena bude účtována odběratelům zpětně v roce 2017) a 19,- Kč za m3 za rok 2017.

Cena stočného je nově od roku 2017 stanovena rozhodnutím zastupitelstva obce na částku 22 Kč/m3. V případě, že odběratel nevyužívá obecní vodovod nebo využívá obecní vodu pouze k pitným účelům (užitkovou vodu bere z vlastní studny) bude stočné fakturováno dle směrných čísel, tj. 35 m3/os/rok.

Reklamace 

Postup reklamace naleznete v přiloženém souboru REKLAMAČNÍ ŘÁD DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD.pdf (116.9 kB)

 

Rozbory vody 2021

květen 2021 (2) Staženo: 41x | 13.10.2021

květen 2021 (3) Staženo: 40x | 13.10.2021

květen 2021(1) Staženo: 36x | 13.10.2021

srpen 2021 (1) Staženo: 40x | 13.10.2021

srpen 2021 (2) Staženo: 41x | 13.10.2021

únoro2021 Staženo: 63x | 22.03.2021

Rozbory vody 2022

květen2022 Staženo: 11x | 27.09.2022

Květen2022(surová voda) Staženo: 10x | 27.09.2022

srpen2022 (cp) Staženo: 11x | 27.09.2022

srpen2022(úpravna) Staženo: 11x | 27.09.2022

únor2022 Staženo: 10x | 27.09.2022

září2022 Staženo: 15x | 27.09.2022

Stránka