Navigace

Obsah

Výše poplatků za rok 2020 a 2021

Rozhodnutím zastupitelstva došlo od letošního roku ke změně výše sazby za vodné a stočné v následující výši (ceny bez DPH): vodné 22,- Kč, stočné 25,- Kč. Pevná sazba vodného zůstává 250,- Kč/přípojku.

 Faktory působící na vývoj ceny:

1. Obec několik let cenu nezvyšovala. Během této doby došlo k nárustu nákladů na provoz (cena energie, nárůst cen za služby atp.) z důvodu růstu inflace.

2. V roce 2020 je plánována akce „Napojení vrtu B-2 do systému zásobení obce Bukovka, okres Pardubice“ ve výši cca 2,5 mil. Kč. V rámci projektu dojde k posílení zdroje pitné vody a zlepšení kvality pitné vody. Zároveň však akce přinese navýšení nákladů nejen kvůli spoluúčasti při financování, ale také navýšení běžných provozních nákladů po ukončení akce.

3. Další plánované investiční akce na vodovodu a kanalizaci.

4. Obec, jako vlastník vodovodu a kanalizace, má povinnost zajistit finanční prostředky na obnovu stávající vodohospodářské infrastruktury. Prostředky na obnovu  budou kryt částečně z vodného a stočného, částečně z rozpočtu obce.

Výše poplatků za rok 2016, 2017, 2018

Od roku 2016 je dle vydané obecní vyhlášky stanovena dvojsložková cena vodného. Paušální poplatek za přípojku a vodoměr je stanoven 250,- Kč za rok  (tuto cenu platí každý, bez ohledu na množství odebrané vody) a pohyblivá cena vodného 17,- Kč za m3 odebrané vody za rok 2016 (tato cena bude účtována odběratelům zpětně v roce 2017) a 19,- Kč za m3 za rok 2017.

Cena stočného je nově od roku 2017 stanovena rozhodnutím zastupitelstva obce na částku 22 Kč/m3. V případě, že odběratel nevyužívá obecní vodovod nebo využívá obecní vodu pouze k pitným účelům (užitkovou vodu bere z vlastní studny) bude stočné fakturováno dle směrných čísel, tj. 35 m3/os/rok.

Reklamace 

Postup reklamace naleznete v přiloženém souboru REKLAMAČNÍ ŘÁD DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD.pdf (116.9 kB)

 

Rozbory vody 2015

Květen 2015 Staženo: 340x | 06.11.2017

Listopad 2015 Staženo: 322x | 06.11.2017

Srpen 2015 Staženo: 455x | 06.11.2017

Rozbory vody 2016

Březen 2016 Staženo: 338x | 06.11.2017

Kalkulace vodného a stočného za rok 2015 Staženo: 363x | 06.11.2017

Květen 2016 Staženo: 371x | 06.11.2017

Září 2016 Staženo: 403x | 06.11.2017

Rozbory vody 2017

Červen 2017 Staženo: 349x | 06.11.2017

Únor 2017 Staženo: 369x | 06.11.2017

Září 2017 Staženo: 372x | 06.11.2017

Rozbory vody 2018

červen 2018 Staženo: 224x | 28.01.2019

Rozbory vody 2020

Březen 2020 Staženo: 26x | 16.11.2020

Kalkulace vodného a stočného za rok 2019 Staženo: 87x | 16.04.2020

Květen 2020 Staženo: 26x | 16.11.2020

Květen 2020(2) Staženo: 26x | 16.11.2020

Květen 2020(3) Staženo: 25x | 16.11.2020

P2020_2654 Staženo: 92x | 16.04.2020

Srpen 2020 Staženo: 36x | 16.11.2020

Srpen 2020 Staženo: 29x | 16.11.2020

únor 2020 Staženo: 99x | 16.11.2020

Stránka