Navigace

Obsah

Výše poplatků za rok 2022

Rozhodnutím zastupitelstva došlo od letošního roku ke změně výše sazby za vodné a stočné v následující výši (ceny bez DPH): vodné 26,- Kč, stočné 28,- Kč. Pevná sazba vodného zůstává 250,- Kč/přípojku.

 Faktory působící na vývoj ceny:

1. Dodšlo k nárustu nákladů na provoz (cena energie, nárůst cen za služby atp.) z důvodu růstu inflace.

2. Obec, jako vlastník vodovodu a kanalizace, má povinnost zajistit finanční prostředky na obnovu stávající vodohospodářské infrastruktury. Prostředky na obnovu  budou kryt částečně z vodného a stočného, částečně z rozpočtu obce.

 

Výše poplatků za rok 2020 a 2021

vodné 22,- Kč, stočné 25,- Kč. Pevná sazba vodného  250,- Kč/přípojku.

 

Výše poplatků za rok 2016, 2017, 2018

Od roku 2016 je dle vydané obecní vyhlášky stanovena dvojsložková cena vodného. Paušální poplatek za přípojku a vodoměr je stanoven 250,- Kč za rok  (tuto cenu platí každý, bez ohledu na množství odebrané vody) a pohyblivá cena vodného 17,- Kč za m3 odebrané vody za rok 2016 (tato cena bude účtována odběratelům zpětně v roce 2017) a 19,- Kč za m3 za rok 2017.

Cena stočného je nově od roku 2017 stanovena rozhodnutím zastupitelstva obce na částku 22 Kč/m3. V případě, že odběratel nevyužívá obecní vodovod nebo využívá obecní vodu pouze k pitným účelům (užitkovou vodu bere z vlastní studny) bude stočné fakturováno dle směrných čísel, tj. 35 m3/os/rok.

Reklamace 

Postup reklamace naleznete v přiloženém souboru REKLAMAČNÍ ŘÁD DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD.pdf (116.9 kB)

 

Rozbory vody 2015

Květen 2015 Staženo: 444x | 06.11.2017

Listopad 2015 Staženo: 394x | 06.11.2017

Srpen 2015 Staženo: 588x | 06.11.2017

Rozbory vody 2016

Březen 2016 Staženo: 428x | 06.11.2017

Kalkulace vodného a stočného za rok 2015 Staženo: 444x | 06.11.2017

Květen 2016 Staženo: 478x | 06.11.2017

Září 2016 Staženo: 531x | 06.11.2017

Rozbory vody 2017

Červen 2017 Staženo: 438x | 06.11.2017

Únor 2017 Staženo: 451x | 06.11.2017

Září 2017 Staženo: 453x | 06.11.2017

Rozbory vody 2018

červen 2018 Staženo: 342x | 28.01.2019

Rozbory vody 2020

Březen 2020 Staženo: 78x | 16.11.2020

Kalkulace vodného a stočného za rok 2019 Staženo: 137x | 16.04.2020

Květen 2020 Staženo: 80x | 16.11.2020

Květen 2020(2) Staženo: 78x | 16.11.2020

Květen 2020(3) Staženo: 74x | 16.11.2020

P2020_2654 Staženo: 156x | 16.04.2020

Srpen 2020 Staženo: 89x | 16.11.2020

Srpen 2020 Staženo: 79x | 16.11.2020

únor 2020 Staženo: 190x | 16.11.2020

Stránka