Navigace

Obsah

Dokumenty ke stažení

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podává oprávněná osoba nebo vlastník objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část; přitom musí být splněny obě tyto podmínky. Navrhovatel je v tomto případě povinen existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně prokázat. Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu. Za podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu se správní poplatek nevybírá.

Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 412x | 09.11.2017

Žádost o zřízení sjezdu Staženo: 513x | 09.11.2017

registrace psa Staženo: 373x | 09.11.2017

Stránka

  • 1