Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a veřejnoprávní smlouvy

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Místní vyhlášky

2022
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou od 1.1.2022 zveřejňovány ve Sbírce právních předpisů

https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

SPP.pdf Staženo: 71x

Obecně závazná vyhláška obce Bukovka č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Bukovka_OZV_1_21_mistni-popltky_komunal.pdf Staženo: 115x

2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Účinnost od 1.1.2021

OZV_2_2020_veřejná prostranství.pdf Staženo: 261x

Obecně závazná vyhláška o poplatcích ze psů

Účinnost od 1.1.2021

OZV_1_2020_Poplateke ze psů.pdf Staženo: 484x

2019
Obecně závazná vyhláška obce Bukovka č.3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Bukovka č. 1/2004

Nabytí platnosti 23.10.2019

SN_ Bukovka_zrušení_ŠO ZŠ-jj.pdf Staženo: 234x

Obecně závazná vyhláška obce Bukovka č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bukovka

Účinnost od 23.10.2019

SN_Bukovka_2019_1_systém_jj (2).pdf Staženo: 239x

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 - zrušení vyhlášky 3/2007

Účinnost od 3.9.2019

Zrušení vyhláška PŘ2007.pdf Staženo: 225x

Obecně závazná vyhláška obce Bukovka č. 2/2018, kterou se stanoví část společných školských obvodů mateřských škol a základních škol

Účinnost od 18.10.2018

školské obvody Bukovka.pdf Staženo: 363x

2017
OZV-dvojsložková forma vodného

Účinnost od 01.01.2016

OZV-dvojsložková forma vodného.pdf Staženo: 429x

Obecně závazná vyhláška č.2-2014 - vedení technické mapy obce

Účinnost od 01.07.2014

Obecně závazná vyhláška č.2-2014 - vedení technické mapy obce.pdf Staženo: 587x

Nařízení obce

2021
Řád veřejného pohřebiště

Účinnost od 1.1.2021

Řád veřejného pohřebiště.pdf Staženo: 147x

2017
Tržní řád obce Bukovka - zákaz podomního prodeje

Účinnost od 05.03.2015

Tržní řád obce Bukovka - zákaz podomního prodeje.pdf Staženo: 478x

Stránka

  • 1