Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky a předpisy

Vyhlášky, zákony a veřejnoprávní smlouvy

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.2/2014 - vedení technické mapy obce

1.7.2014

Obecně závazná vyhláška obce Bukovka č. 3/2011 o poplatku za komunální odpad

01.01.2012

Vyhláška č. 3 / 2002 Řád veřejného pohřebiště

01.07.2002

Obecně závazná vyhláška o poplatcích ze psů 16.11.2011
Obecně závazná vyhláška obce Bukovka č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukovka 01.04.2015
Obecně závazná vyhláška obce Bukovka 3/2007 - požární řád obce 25.10.2007
OZV-dvojsložková forma vodného 01.01.2016

Nařízení obce

Tržní řád obce Bukovka - zákaz podomního prodeje 05.03. 2015
   
   

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o odchytu toulavých zvířat

24. 11. Emílie

Zítra: Kateřina

http://www.pardubickykraj.cz/

portal.gov.cz

Zastupitelstvo schválilo vybudovat v prostorách bývalého kravína bydlení pro seniory. Domníváte se, že by v tomto objektu měly být vybudovány také prostory pro veřejnost?
a) Ano, mohla by tam být např. malá tělocvična, zázemí pro maminky s dětmi atp.
  
 10
b) Ano, ale prostory komerčního charakteru.
  
 8
c) Ne, obec má dostatek jiných prostor pro tyto účely.
  
 10
d) Nevím.
  
 6

Kalendář akcí

Návštěvnost stránek

196554